งานศาสนา งานการกุศล กิจกรรมมุสลิม

หัวข้อ

(1/1)

[1] รวมน้ำใจสู่ มัสยิดอีกอมาตุ้ลอิสลาม (โรงกระโจม) 13-14 มี.ค.58

[2] ขอเชิญร่วมงาน "รวมน้ำใจสู่ยามิอุ้ลอิดฮาร์ด" วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558

[3] ขอเชิญร่วมงานเมาลิดมัสยิดอัสสอาดะฮ์ บ้านหัวฝาย จ.เชียงใหม่ 15 มี.ค.58

[4] ขอเชิญร่วมงานมัสยิดกามาลุดดีน บ้านไสเจริญ จ.นครศรีธรรมราช 13-14 มี.ค.58

[5] ขอเชิญศิษย์เก่าร.ร.ศาสนูปถัมภ์ (ปากพะยูน มูลนิธิ) 14 มี.ค.58

[6] รวมน้ำใจสู่อิกอมะตุ้ลมุอมินีนประจำปี ฮ.ศ. 1436

[7] เชิญร่วมงาน คอยรียะห์สัมพันธ์ 28 ก.พ.58

[8] เชิญร่วมงาน อิสลามศรีวนาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 13-14 ก.พ. 58

[9] ธารน้ำใจสู่ มัสยิดบ้านต้นกอ 14-15 ก.พ. 58

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version